Ατζέντα-Ημερολόγιο 2017

Ατζέντα-Ημερολόγιο 2017 της Αναρχικής ομάδας cumulonimbus (Συλλογικό) 4,0 € – Διαθέσιμο

“Τυπώθηκε το Δεκέμβρη του 2016 σε 1000 αντίτυπα. Πρόκειται για την πρώτη εκδοτική μας προσπάθεια, η οποία στοχεύει τόσο στην ανάδειξη της κινηματικής μνήμης του παρελθόντος, μέσω της αναφοράς σε στιγμές και πτυχές του ευρύτερου αγώνα για την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση, όσο και στην οικονομική ενίσχυση του δικού μας αγώνα, στο κινηματικό παρόν της Κέρκυρας. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε το ημερολόγιο να έχει τιμή 4 ευρώ.” (Αναρχική ομάδα cumulonimbus)